Lille Flansmose

i Dybe sogn

 

Vandfuld herred

 

Lille Flansmose var en del af Kronens ryttergods og havde to fæstere.

  

Ryttergods i Vandfuld og Skodborg herred
Jf. Protokol Wed Hr Obriste Schwanewedis Regimente Anno 1686
Kilde: Rtk. Kammerkancelliet 1679-1771. 2215.103

 
Vandfuld Herrit, Dybbe Sogen
No
Bøndernis Navne
Matr
Hartkorn


 
Bøndernes og Bygningernes tilstand, og hvormed de Foramede bliffuer hiulpen
 
     
Lille Flandsmose
     

118


Oluf Jespersen


) 3-2-2-2-
)

 

 Bonden ved magt

119


 Jens Jensen

 

 Bonden ved magt
 
 

Chr. V’s Matrikel af 1688, Dybe sogn, Vandfuld herred, Bøvling Amt
 
Proprietarius
     Gl. Matrikul Hartkorn
   Nye Matrikul Hartkorn
    Tønder Skp Fier Alb Tønder Skp Fier Alb
Ryttergodz Jens Jensen og Oluf Jespersen            i Lille Flansmose  
    3
 

  2

  2

  2
   
    \
    4
    /
 
        7
 
        -
 
      -
   Dybe Kirke
     5


27 dec 1717
Skøde til Andreas Friderich Opitzius til Lydumgaard på bl.a. 1G MNr 22 kaldet Lille Flansmose, Htk. 4-7-”-”- [à 45 Rd. Td. Er 219 Rd. 36 beta Kroner] af hvilket Htk. til Kirken hører 2-7-1-1½, [efter gl. Matr. 5 Td.], hvoraf køberen skal svare Landgilde til Kirken.
Kilde: Kronen Skøder 1689-1719 s. 639.

Andreas Friderich Opitz havde 1711 købt Lydumgaard i Lydum sogn og tilkøber altså i 1717 Lille Flansmose af Kronen. Han sælger igen Lydumgaard i 1725.
Kilde: Trap Danmark.
 

1734. Oluf Jespersens Søn Jesper Olufsen overtager faderens fæste. ½ parten af Lille Flansmose og har det frem til 1734.

Kilde: Erling Møllers "Man er vel Hardbo", bind 2, s. 382.


1783. Niels Jespersen, selveier og beboer af Lille Flansmose i Dybe Sogn sælger, skøder og aldeles afhænder til Niels Ovesen Paakjær (tip3 oldefar) af Hygum sogn Lille Flansmose i Dybe sogn etc.
Kilde:  Skodborg-Vandfuld Herreder. Skøde- og Pantebog 1779 - 1799. Book No. 2. Film M. 29.567.

             1 Niels Ovesen  * ca 1743  † 21 dec 1821
               2 Bodil Kirstine Nielsdatter  * 1782  † 10 mar 1821
                 3 Maren Christensdatter  * 13 apr 1812  † 7 apr 1860
                   4 Jensine Jensen  * 25 mar 1851  † 5 okt 1904
                     5 Jens Marinus Eriksen  * 1 jan 1876  † 19 jun 1947
                       6 Sigurd Eriksen  * 29 aug 1907  † 6 maj 1980
                         7 Hans Henning Eriksen  * 11 maj 1944

Folketælling 1787
Ringkoebing, Vandfuld, Dybe, Lille Flansmoese
Niels Ovesen, 42, Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer
Maren Madsdatter, 47, Gift, Hans kone
Bodil Kirstine, 5, Ugift, Hans datter

1788 er Niels Ovesen, Lille Flansmose,  vitterligheds- og vurderingsmand ved skiftet efter Enken Anne Christensdatter i Lille Flansmose i Dybe Sogn.
Kilde: Rammegaards gods' skifteprotokol 1776- 1802. Film 10053 pag. 54b

Folketælling 1801.
Ringkøbing, Vandfuld, Dybe, Flansmose
Niels Ovesen, 58, gift, husbonde, Bonde og gaardbeboer
Maren Madsdatter, 60, gift, hans kone
Bodil Kierstine Nielsdatter, 16, ugift, deres datter
Christen Nielsen Berg, 27, ugift, tjenestekarl, Nationalsoldat

Datteren tip2 oldemor Bodil Kirstine Nielsdatter bliver 1811 "efter erholdt og forevist Kongebrev" ægteviet med tip 2 oldefar Ungkarl Christen Skibsted Nielsen Kammersgaard af Hygum sogn. Christen overtager Lille Flansmose og har svigerforældrene på aftægt.
 

Klik

Lille Flansmose 1817-1867

Matr No 27 Dybe sogn


Kirkebog Dybe sogn
1813. Død 2 Dec. begravet 13. Dec. Maren Madsdatter. Aftægtskone i Lille Flansmose. 71 Aar 7 måneder.

 

Kirkebog Dybe sogn
1821. Død d. 10 Marts og begravet 21. Marts. Bodil Kirstine Nielsdatter. Gaardsmandskone af Lille Flansmose, 39 Aar.

 

Den 7 april indledes skiftet efter Bodil Kirstine Nielsdatter

Kirkebog Dybe sogn
1822. Død 21 Decber 1821, begravet 28 Decb Niels Ovesen, Aftægtsmand i Lille Flansmose, 78 Aar.

Bodil døde altså et par måneder før sin far, tip3 oldefar Niels Ovesen, og Christen flytter 1823 til Mejrup sogn i Hjerm herred sammen med børnene og en tjeneste pige, Marianne Mortensdatter, som han gifter sig med. 

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail