S. Eriksen 

Aalborg


Far, Sigurd Eriksen, blev født i Borbjerg.

Kirkebog Borbjerg sogn. 
29 Aug 1907. Kirkebyen, Borbjerg Sogn. Sigurd Eriksen. Søn af Skrædder Jens Marinus Eriksen og Hustru Maren Sørensen, 34 Aar, i Kirkebyen. Døbt 1. Sept. i Kirken af Sognepræsten. Baaren af Pigen Kristine Eriksen fra Hjerm. Andre Faddere: Ungkarl, Tømrer Erik Christian Eriksen fra Holstebro, Ungkarl Jørgen Sørensen samt Pigen Kirsten Sørensen begge fra Sønder Fleng.


Klik på billederne

Sigurd yderst til højre er her  fotograferet sammen med sine forældre og nogle af sine søskende. Bagerst fra venstre Peder Christian og Kristiane og forrest fra venstre må det være Elias, Vilner og Sigurd.


Sigurd blev udlært som kommis hos den lokale købmand i Borbjerg, Henrik Jakobsen.

Folketælling 1925
Borbjerg Kommune, Borbjerg kirkeby
Jacobsen, Henrik, M, 4/10 1888, Borbjerg Ringkøbing Amt, U, Købmand
Jacobsen, Kirstine, K, 10/7 1992, Borbjerg Ringkøbing Amt, U, Husbetyrerinde
Eriksen, Sigurd, M, 29/8 1907, Borbjerg Ringkøbing Amt, U, Kommis


Vinteren 1926-27 tilbringer Sigurd på højskolen for unge handels- mænds videreuddannelse "Købmandshvile" i Hørsholm.


I 1930 befinder Sigurd sig i Viborg, efter at have arbejdet med handel i Haderslev et par år.

 

Folketælling 1930, Viborg Købstad, Sct. Mogensgade 52.
Jensen, Helmer, 6/5 1903, Hersom, Husfader, Købmand
Jensen, Anny Hansen, 4/12 1903, Napstjert, Husmoder
Jensen, Poul Erik, 20/12 1925, Viborg, Barn
Jensen, Inger, 4/12 1926, Viboerg, Barn
Poulsen, Elmer, tilflyttet 1/11 1930 fra Struer, 26/8 1910,  Kommis
Markmann, Henny, fast bopæl Mogensgade 45, 3/7 1915, Viborg, Husassistent
Eriksen, Sigurd, tilflyttet 1/7 1930 fra Haderslev, 29/8 1907, Borgbjerg, Logerende, Kontorist.
 

Først i 30'erne arbejder Sigurd i Kolding for Nafta Benzin og Petroleums-Kompagni, der importerede og solgte benzin fra den rusiske olietrust SOJUSNEFT.  Med håndværkerne fejres et rejsegilde på en ny benzinstationI 1934 oprettede Sigurd med en kompagnon forretning i Aalborg under navnet: Eriksen og Brask Sørensen Akts. på adressen Slotsgade 37. Kompagniskabet fortsatte indtil 1944, fra 1942 - 1944 på adressen Strandvejen 5.

Sigurd handlede en del med sin svigerfamilie. Her faktura til sin svoger, Erling led. 
 
Sigurd og Ane Elisabet blev gift i 1935.

Brullupsfesten blev holdt i Elisabeths barndomshjem,
Trabjerg Købmandshandel

De første år boede Elisabeth og Sigurd på Vesterbro i Aalborg med en flot udsigt til Ansgars kirken.
Her blev mine to ældre brødre  født.
 

Senere flyttede de til Asylvej 21 i Kærby, hvor jeg blev født.


Asylvej 21Familien i Kærby

  Den 9. dec. 1940 indtræder Sigurd i frimurerlogen "Den kubiske Sten". Han stiger hurtigt i graderne, bliver efter en årrække logemester i 4 år og senere æresmedlem.
I 1944 startede Sigurd egen virksomhed i Borgergade 1&2 og forretningen omfattede nu også autogummi og senere presenninger fra egen systue.

Forretningen fik hovedsageligt sine varer, olier og autogummi fra København. Det var derfor næsten en daglig begivenhed, at der skulle hentes varer fra københavnerbåden. I mange år stod vognmand Mikkelsen med sin hestevogn for afhentningen. Senere, da motoriseringen greb om sig anvendtes byens budcentraler.
 

I 1958 flyttedes forretningen til adressen Ved Stranden 5, 1.sal.

Et fast begivenhed var udstillingen på det årlige dyrskue i Skalborg,  hvor der et par dage blev handlet på livet løs.


Sigurd drev forretningen frem til 1973, hvorefter den blev omdannet til aktieselskab med førstemanden K.E.Jensen som direktør.

Fra sin tidligste ungdom i Borbjerg var Sigurd en ivrig jæger. Fra højre Sigurd, hans farbror, Jens Jensen Eriksen og hans bror, Esper Christian Eriksen. Sidste jæger ukendt.

 

 

Han arrangerede større jagter for venner og  forretnings- forbindelser 


Sigurd blev skilt fra Ane Elisabeth Led i 1961 og giftede sig få år senere med Mary Giem.
Nekrolog 1980.
Fhv. direktør Sigurd Eriksen, Fynsgade 34, Aalborg, er død, 72 år.
Han var født i Sevel (?) ved Holstebro og blev handelsuddannet i Kolding, hvor han i begyndelsen var ansat i et benzinselskab. Senere kom han til firmaet Brask Sørensen, Aalborg, og i 1944 startede han sin egen virksomhed, S.Eriksen Autogummi. Den ledede han med dygtighed til 1973, da firmaet blev omdannet til aktieselskab og fik K.E.Jensen som direktør.
Sigurd Eriksens interesser var delt mellem familien, direktørarbejdet og friluftslivet som jæger. Siden 1940 var han medlem af frimurerlogen Den Kubiske Sten. Her var han logemester i fire år og opnåede at blive æresmedlem. Han efterladet hustruen, Mary Eriksen og tre sønner.

Sigurds firma eksisterer stadig og drives fortsat af  K.E. Jensen under navnet S. Eriksen A/S fra adressen Tarmvej 4 i Aalborg. Hjemmeside: http://www.seriksen.dk/


 


Hans Henning Eriksen, Ingersvej 9, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail