Biografi for: Niels Laursen

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Trabjerg By, , Et huus, 38, FT-1880
Niels Laursen, 29 , Gift, Huusfader, huusmand, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Jensen, 23 , Gift, Huusmoder, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Edel Laursen, 1 , Ugift, Deres barn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Nielsen, 79 , Ugift, Forsørges af huusfaderen, , Mejrup Sogn, Ringkjøbing Amt
Edel Sørensdatter, 75 , Gift, Forsørges af huusfaderen, , Aulum Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Trabjerg, , Et hus, 80, FT-1890
Niels Laursen, 39 , Gift, Husfader, Husmand, Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Jensen, 33 , Gift, Husmoder, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Edil Laursen, 11 , Ugift, Barn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Laursen, 6 , Ugift, Barn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Laust Laursen, 4 , Ugift, Barn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mariane Laursen, 1 , Ugift, Barn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Edil Sørensen, 85 , Enke, Aftægtskone, , Aulum Sogn, Ringkjøbing Amt