Biografi for: Chresten Laursen

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Svenstrup, , Gård, 283, FT 1890
Chresten Laursen, 44 , gift, Husfader, Gdr., Borbjerg S.
Mette Christensen Thy, 54 , gift, Husmoder, , Sahl S.
Nielsine Laursen, 12 , ugift, Datter, , Sahl S.
Søren Nielsen, 12 , ugift, Tjenestedreng, , Sahl S.