Biografi for: Mariane Laursen

Marianne var gift med førstelærere ved Trabjerg Skole 1859-1874, Peder Nielsen.
Ligesom de øvrige skole i sognet var Trabjerg Skole med én lærer de første mange år. Den lærer, der havde undervist i Skave siden 1843, Peder Nielsen, fortsatte sit arbejde i den nye skole i Trabjerg.
Han var født i Sahl den 26. august 1818 og begyndte som lærer i Skave uden nogen uddannelse. Her blev han lejet for et år ad gangen, indtil han i 1861 blev fastansat ved Trabjerg Skole. Først derefter var han en sommer elev på Staby Vinterlærerseminarium. Han var en respekteret lærer og god til at undervise - især i religion, dansk og regning.
Peder Nielsen havde en landejendom i Skave. Han var gift to gange, først med Kirstine Marie Andersen født i Hvam 1827. Da hun så døde, blev han gift med Mariane Laursen, født i Hogager 1838. Der var børn i begge ægteskaber, men her skal kun nævnes sønnen Laust født i 1871, som overtog ejendommen, der lå bag ved Skave Mejeri, (Laust "Pejsens" i Skau).

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hogager by, En gaard, 5, FT-1860, C9386
Laust Pedersen 56 Gift Gaardmand, huusfader Her i sognet
Ellen Marie Thomasdatter 52 Gift Hans kone Her i sognet
Knud Laursen 17 Ugift Deres børn Her i sognet
Christen Laursen 15 Ugift Deres børn Her i sognet
Jens Christian Laursen 13 Ugift Deres børn Her i sognet
Niels Laursen 10 Ugift Deres børn Her i sognet
Marie Cathrine Laursen 8 Ugift Deres børn Her i sognet
Mariane Laursen 23 Ugift Deres børn Her i sognet

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Skave, , Et hus, 156, FT-1870
Peder Nielsen, 51 , Gift, Husfader, Skolelærer, Sahl Sogn, Ringkjøbing Amt
Mariane Laursen, 32 , Gift, Husmoder, Skolelærer, Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Kjerstine Pederen, 17 , Ugift, Barn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Marie Pedersen, 11 , Ugift, Barn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Pedersen, 9 , Ugift, Barn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Kjerstine Pedersen, 6 , Ugift, Barn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Kjerstine Marie Pedersen, 2 , Ugift, Barn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ellen Marie Pedersen, Under 1 år , Ugift, Barn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Jensen, 82 , Enke, Faderens moder, Forsørges af skolen, Hvidberg Sogn, Viborg Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Skave, , Et hus, 218, FT-1880
Mariane Laursen, 42 , Enke, Husmoder, skolelærerenke, lever af sit jordlod og faste pension, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Kjersten Pedersen, 16 , Ugift, Hendes børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Kjerstine Marie Pedersen, 11 , Ugift, Hendes børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Laust Pedersen, 8 , Ugift, Hendes børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Niels Pedersen, 6 , Ugift, Hendes børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, , Skave, 255, FT-1890
Mariane Laursen, 53 , Enke, , , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Kjerstine Marie Pedersen, 22 , Ugift, , , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Laust Pedersen, 19 , Ugift, , , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt