Biografi for: Ann Borberg

1963 Besøgte sammen med sin mor, Ellen Kennedy, farbroderen Søren Peder Nielsen og dennes familie i Danmark.