Biografi for: Niels Kristian Karl Olsen

Omtales undertiden som "Carl fra Vemmedrup". Har skrevet romanen "Thorshammer Kristkors" samt "Erindringer fra barndomshjemmet: Barnedage - Ungdomstid 1907 - 1928" (kun udleveret til slægten). Desuden forskellige lokalhistoriske artikler.