Biografi for: Georg Vilhelm Nielsen

1918. Familienavnet ændret til Borbjerg iflg. Kgl. Navnebevilling 11/12 1918, jvf. fødselsindtegningen i kirkebogen.

All 4 of these men are brothers of Niels Christian Nielsen, Harold's grandfather. These 4 were living in the USA, in Chicago, Illinois on our 1930 US census. They were living together at one address as roomers & working as icemen. Kristen Hansen age 38, George William age 37, Jens Christian age 30 & Karl Vigo age 29. I've given their ages as they gave them on this 1930 census. They all used the surname, Borberg.
Kilde: Mail fra Jan Cozad #156.

1926. Danish Emigration Protocol
Borbjerg, Georg V., Landarb. Fødested: Ulfborg, 23 Aar. Bestemmelsessted: N.Y. Kontrakt 1206 forevist 26/3. "Hellig Olav"
sammen med:
Borbjerg, Jens Chr., Landarb. Fødested: Staby, Ulfborg, 26 Aar. Bestemmelsessted: N.Y. Kontrakt 1207 forevist 26/3. "Hellig Olav".

1932. Er i Danmark. Rejser sammen med niecen Mabel Christina Nielsen og sine to brødre, Georg Vilhelm og Karl Viggo tilbage til US
Source: https://www.libertyellisfoundation.org