Biografi for: Magda Nielsen

1996
Dødsfald
Magda Nielsen, tidl. Hvam, Plejehjemmet Aftensol, Nørrebro, København død 91 år. Magda Nielsen var født i Nr. Hvam ved Borbjerg, hvor forældrene havde landejendommen Hvam-vej 3. Der var otte søskende i hjemmet, og Magda Nielsen var en af de ældste. I en tidlig alder blev børnene oplært i at havde daglige forpligtelser i hjemmet. Faderen døde i 1918. Da Magda Nielsen var 19 år, fik hun plads ved husligt arbejde i et hjem i København hos Holger Samson, Peblinge, Doseringen. Magda Nielsen har igennem sine arbejdsår været en værdifuld medhjælper, hun var i besiddelse af en god menneskelig ballast som hun havde med fra barndomshjemmet i Borbjerg, som blev til stor glæde for sig selv og familien i København, hvor hun var i 49 år fra 1924-1973. Holger Samson fik ophold på plejehjem i 1973, men Magda Nielsen holdt stadig forbindelse med ham herefter. Magda Nielsen har igennem årene altid haft god forbindelse til sin familie i Vestjylland, hvor hun hvert år var hjemme i nogle uger. I 1964 fik Magda Nielsen tildelt en medalje for 40 års tro tjeneste i det samme hjem. Medaljen blev overrakt af arveprinsesse Caroline Mathilde. Magda Nielsen var ugift. Hun efterlader sig en søster og en bror samt niecer og nevøer, hvoraf en del bor på Holstebro-egnen.