Biografi for: Rigmor Julie Iversen

Kirkebog Skive 1894. Fødte Quindekøn (Film 53360)
31 Juli 1894. Skive, Vestergade. Rigmor Julie Iversen. Datter af Smedemester Jens Hauskov Iversen og Hustru Birgitte Marie Jespersen, 30 Aar. Skive. Døbt 5. August af Sognepræsten i Kirken. Faddere: Gaardmand Peder Christian Poulsens Hustru, Kristine, Borbjerg. Smed Peder Iversens Hustru, Juliane, Borbjerg. Gaardmand Peder Christian Poulsen, Borbjerg. Skomager Rasmus Falkenberg, Skive.

Ansat på politikontoret i Holstebro.

1968.
Dagny Iversen sender takkekort til Maren Led
" for venlig deltagelse ved min kære søster, Rigmor Iversens død og begravelse.
Skive i december 1968".