Biografi for: Anna Søndergaard Andersen

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Trabjerg, , [Søndergaard, Matr. 2a], FT-1930
Andersen, Anders Søndergaard, M, 9/5 1887, Borbjerg, Husfader
Andersen, Cecile Søndergaard, K, 24/9 1886, Borbjerg, Husmoder
Andersen, Anna Søndergaard, K, 19/5 1922, Borbjerg, Barn
Andersen, Kristen Søndergaard, M, 1/3 1924, Borbjerg, Barn
Pedersen, Dagmar Anine, K, 24/11 1910, Borbjerg, Barn
Sørensen, Laurits Hesel, M, 4/12 1912, Idom, Forkarl
Mikkelsen, Didrik Kurt, M, 25/1 1909, ,Andenkarl
Kristensen, Kristen Martin, M, 5/6 1899, , Kontrolassistent

Anna Søndergaard Andersen og Kristian Søndergaard Andersen overtager Øster Søndergaard 1957.

TRABJERGVEJ 11, ''ØSTER SØNDERGAARD", TRABJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf . 97 -468026.
ANNA og KRISTIAN SØNDERGAARD, gårdejere. A.S. er født den 19.-5.-1922 og K.S. er født den l.-3.-1924, børn af Cecilie og Anders Søndergaard. K.S. har været på Lægård Landbrugsskole.
A.S. er medlem af Menighedsrådet ved Borbjerg Kirke. De overtog gården i juni 1957 fra deres mor. Det vides med sikkerhed, at slægten overtog gården i 1773, gården var da fæstegård under "Rydhave", nuværende ejere er 6. generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 36 ha. Stuehuset er opf6rt 1905 og senere moderniseret, kostald opført 1937, svinestald 1953, lade 1898, maskinhus 1964, foderhus 1974 og gylletank 1982. Gårdens besætning er på 45 kreaturer af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.