Biografi for: Laust Henry Jensen

Skivevej 64
Opført 1884.
Overtaget 2014 af Charlotte Lentz Watson.
Skivevej 164 og 166 var tidligere én bygning, som indeholdt Hvam Kro.

De tidligere ejere, som også var kromænd:
Ole Kristian Jensen 1954 - 1958
Marie Jensen "Mari i æ krower" 1920 - 1954
Marie og Jacob Jensen "Pajbjerg" 1898 - 1920
Niels Chr. Gregersen 1897 - 1898
4 forskellige ejere 1893 - 1897
Christian Ulriksen 1891 - 1893
Søren Chr. Pedersen 1868 - 1891
Martinus Laugesen

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Hvam Mølle, Matr. 13g, FT-1940
Jensen, Marius Anthon, 11/8 1898, Tvis, Gift 7/11 1927, Husfader Møller
Jensen, Kristine Karen Jensen, 21/1 1904, Vinderup, Gift 7/11 1927, Husmoder Centralbestyrer
Jensen, Katrine Gerda, 21/8 1928, Borbjerg, Barn
Jensen, Laust Henry, 10/12 1930, Borbjerg, Barn,
Jensen, Chr Hans, 21/12 1932, Borbjerg, Barn
Jensen, Erik Lund, 16/9 1936, Borbjerg, Barn
Jensen, Axel, 3/5 1939, Borbjerg, Barn

1958 købte Svend Jespersen Hvam Kro; han måtte dog krive under på, at der ikke blev drevet krovirksomhed de næste 25 år.
1959 bygningen delt i to, og Elin og Henry Jensen købte den sydlige halvdel, som blev Skivevej 164, mens den nordlige halvdel blev Skivevej 166, som Ilse og Svend boede i. Rejsestalden blev først fjernet i 1976.

Skivevej 185 "Hvam Mølle"
Opført 1983, overtaget 2007 af MADSEN BIOBRÆNDSEL
Tidligere ejere:
Vildbjerg Mølle
Marius Davidsen, Mejrup 1981
Elin og Henry Jensen ca. 1965 - 1981
Karen Jensen 1947 - ca. 1965
Karen og Anton Jensen 1927 - 1947
Anders Bak Jensen fra 1918
Niels Chr. Pedersen 1908
Iver Iversen 1892

Historie:
Ifølge brandforsikringsprotokollerne er det ejerne siden 1892.
Anton Jensen døde i 1947, men familien drev virksomheden videre godt hjulpet af Jens Jespersen.
Kun 18 år gammel overtog Henry den daglige ledelse for sin mor og købte møllen ca. 1965.
Madsen Biobrændsel ApS er en forretning med salg af træpiller, briketter og træ til brændsel samt brændeovne.

Haretoften 4
Opført 1987, Huset er udlejet til Elin Jensen der tidligere har boet i eget hus i Hvam Kroby, Skivevej 164, solgt i 2013.
Skivevej 164 og 166 var tidligere én bygning, som indeholdt Hvam Kro.