Biografi for: Johannes Johannesen Toft

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg Kirkeby, Nr. 17, 16, FT-1901, D7736
Morten Johannesen 25 aug 1842 Gift Husfader Landmand Borbjerg Sogn
Ane Marie Kristensen 12 dec 1849 Gift Husmoder Borbjerg Sogn
Johannes Toft Johannesen 28 apr 1878 Ugift Søn Borbjerg Sogn
Ane Marie Johannesen 18 apr 1882 Ugift Datter Borbjerg Sogn
Ane Kristine Johannesen 31 okt 1885 Ugift Datter Borbjerg Sogn

Eksplosionsulykken i Borbjerg.
Ministeriets Tilsynshavende, Kaptajn Ramsing, besigtigede forleden det eksploderede Varmeapparat i Borbjerg Kirke. Det maa efter Sagkyndiges Udsagn be-
tragtes som givet, at Ulykken, hvorved en Mand dræbtes, skyldes en Konstruktionsfejl i Forbindelse med stærkt forceret Opfyring. Det er mest mærkeligt, at det er gaaet saa længe.
Kilde: Aarhuus Stifts-Tidende_1908-03-21

Gennem Danmark.
Exploderet Dampkedel - En mand dræbt. Gaardejer og Kirkeværge Johannes Toft i Borbjerg ved Holstebro blev i Lørdag? Aftes dræbt ved at Dampkedlen til Borbjerg Kirkes Varmeapparat exploderede. Der havde været noget i Vejen med Varmeapparatet, hvorfor en Montør blev tilkaldt, og da den formentlige Fejl var rettet, blev der fyret op. Da Toft og Montøren senere tilligemed en tredje Mand saa efter, om alt var i Orden, exploderede Kedlen, der var anbragt i et Skur udenfor selve Kirken, og Toft dræbtes paa Stedet. De to andre Mænd tabte Bevidstheden, men kom dog hurtig til sig selv og havde ingen Skade taget.
Kilde: Horsens Folkeblad _1908-03-16