Biografi for: Jens Mathias Jensen

Ringkøbing, Hind, Nørre Omme, Askovmark, Matr 2c, FT 1921
Jens Mathias Jensen, 25/6 1878, Nr. Omme. Ank. 1909 fra Vinding. Husfader, landmand
Laura Jensen, 22/8 1885, Ryde, Ank. 1909 fra Ryde. Husmoder
Hans Jensen, 6/1 1910, Nr. Omme, Barn
Else Jensen, 29/10 1912, Nr. Omme, Barn
Katrine Jensen, 3/9 1914, Nr. Omme, Barn
Kristen Brødbæk Jensen, 14/7 1916, Nr. Omme, Barn
Johanne Marie Jensen, 2/2 1918, Nr. Omme, Barn
Sigurd Gerhardt Jensen, 8/12 1920, Nr. Omme, Barn