Biografi for: Jens Chr. Christensen

Thisted, Refs, Boddum, Boddum By, Hus, 3, FT-1890, D9263
Jens Kristen Kristensen 28 Gift Husfader Landbrug Meirup, Ringkjøbing
Mette Johanne Jørgensen 26 Gift Husmoder Holstebro
Kristiane Kristensen Under 1 aar Ugift Barn Boddum
Johanne Jørgine Kristensen 3 Ugift Barn Struer
Johanne Nielsdatter 56 Enke Svigermoder Veirum, Ringkjøbing

Thisted, Refs, Boddum, Boddum, 6c, 70, FT-1901, D5266
Jens Christian Christensen 18611129 G Husfader Ved agerbrug Meirup pr. Ringkjøbing
Mette Johanne Jørgensen 18631014 G Husmoder Almindelig husgjerning Holstebro
Kristiane Christensen 18890324 U Barn Boddum Sogn
Petra Erikka Nilsine Christensen 18901120 U Barn Boddum Sogn
Petra Christensen 18920421 U Barn Boddum Sogn
Einar Christensen 18940126 U Barn Boddum Sogn
Aagge Christensen 18950503 U Barn Boddum Sogn
Agnes Christensen 18970107 U Barn Boddum Sogn
Thorvald Christensen 18991209 U Barn Boddum Sogn
Karen Jensen 18720501 U Tyende Almindelig pigearbeide Veirum pr. Ringkjøbing


Thisted, Refs, Boddum, , Hus, 3, FT-1906, S0003
Jens Kr. Kristensen 44 22-11-1861 1861 Gift Husfader
Mette Johanne Kristensen 42 14-10-1863 1863 Gift Husmoder
Elrikke Kristensen 15 20-11-1890 1890 Ugift Barn
Petra Kristensen 13 21-4-1892 1892 Ugift Barn
Ejnar Kristensen 12 26-1-1894 1894 Ugift Barn
Aage Kristensen 10 3-5-1895 1895 Ugift Barn
Agnes Kristensen 9 7-1-1897 1897 Ugift Barn
Thorvald Kristensen 7 9-12-1898 1898 Ugift Barn
Gerda Kristensen 4 12-04-1901 1901 Ugift Barn