Biografi for: Christen Pedersen Lehd

Kirkebog Lem sogn. (Kort C 217-3, 1/3)
4 Juni 1815. Christen Pedersen Lehd. Faderen: Peder Jensen Lehd. Moderen: Anne Espensdatter. Huusfolk i Vesterl. Faddere: Maren Andersdatter af Rettrup i Brøndum Sogn. Mads Grønning ????

Kirkebog Skive Sogn. Copulerede. Opsl. 135.
1842, Octbr. 8. meldte sig til Ægteskab Ungkarl og Smedesvend Christen Pedersen Leed, nylig hjemkommen fra Kjøbenhavn, hvor han har været i Kongens Tieneste, 27 Aar gl., nu i Dølbyvad. Enke efter Smed Jens Simmonsen, Anne Marie Christensdatter, omtrent 47 Aar gammel af Vinde. Andet Ægteskab. Forlovere: Ville Christensen af Vinde. Peder Pedersen Leed, Gaardmand af Dølbyvad. Begge med paaholdt Pen. Viet 1842 23 Octbr. hjemme, hvor Bruden var dødelig syg og ønskede Vielse i Henhold til For. 30 April 1824 par. 16. Herom indberetning til ? Octbr 24. Anmærkning: Iflg. ? Testamente blev intet Skifte holdt efter Enkens første Mand.

Viborg, Hindborg, Skive Landsogn, Vinde, , Et huus, 11, FT-1845
Christen Pedersen, 30, Gift, , Huusmand og smed, Lem sogn Viborg amt
Ane Marie Christensdatter, 49, Gift, , Hans kone, Høislef sogn Viborg amt
Ane Pouline Christensdatter, 13, Ugift, , Deres pleiedatter, Kjøbenhavn

Kirkebog Skive Købstad. Døde Quindekjøn. (Kort C 200-42, 2/4)
1853. Død den 30. Maii, begravet 5. Juni. Ane Marie Christensdatter. Smed Christen Pedersen Lehds Kone i Vinde. 50 Aar. Død af Tæring

Viborg, Hindborg, Skive Landsogn, Vinde, , Et huus, 11, FT-1860
Christen Pedersen, 45, G, Lem sogn, Smed, Huusfader
Karen Danielsen, 27, G, Ørslevkloster sogn, Hans kone
Ane Marie Mathilde Christensen, 6, U, her i sognet, Deres barn
Ane Christensen, 4, U, her i sognet, Deres barn

Viborg, Hindborg, Skive Landsogn, Vinde, , Et huus, 23, FT-1870
Christen Pedersen Lehd, 54, G, Lem sogn, Huusfader, Landmand
Karen Danielsen Lehd, 34, G, Ørslevkloster sogn, Husmoder
Danielsine Christensen, 8, U, Vinde, Datter
Anton Christensen, 6, U, Vinde, Søn
Nicoline Christensen, U, 4, Vinde, Datter
Niels Christensen, U, 38, Floulev, Thisted, Logerende, Tømrer