Biografi for: Anders Pedersen Lehd

Kirkebog Lem sogn. (Kort C 217-3, 1/3)
16 Septemb. 1813. Anders Pedersen. Søn af: Fader Peder Jensen. Moder Anne Espensdatter, Huusfolk i Vesterlem Bye. Faddere: Anne Marie AndersDatter fra Rettrup. Niels Grønning fra Veibye, Morten Lauersen fra Nørl?. Jens Lehd fra Vesterlem og Søren Lehds kone fra Vesterlem.

1843. Anders Pedersen Lehd får sammen med sin broder Jens Pedersen Lehd skøde på en gård i Nautrup af Hartkorn 1Td 2Fdk 1 Alb.
Kilde: Skive Købstad. Skøde- og pantebog (till. for Salling Hrdr.) XIV 1841-1843 pag. 821 (Film RA 29.550)

1845. "Det høikongelige Rentekammer approberer" at den i dette Skjøde omhandlede Gaard Hartkorn ny Matr. No 6a, 6Skp 3Fdk 2Alb, deles i to Parceller No 6a, som Jens Pedersen Lehd beholder. 3Skp 1Fdk 2½Alb og No 6o, som Anders Pedersen Lehd beholder 3Skp 1Fdk 2½Alb. Begge Parceller er bebyggede.
Kilde: Skive Købstad. Skøde- og pantebog (till. for Salling Hrdr.) XVI 1845-1847 pag. 232 (Film RA 29.550)

Viborg, Harre, Nautrup, Nautrup bye, , Et huus, 14, FT-1845
Anders Pedersen Lehd, 35, Gift, , Lever af sin jordlod, Lem
Mariane Jensdatter, 34, Gift, , Hans kone, Dommerby
Magdalene Andersdatter, 8, Ugift, , Deres børn, Resen ved Skive
Maren Kirstine Andersen, 1, Ugift, , Deres børn, Nautrup

Viborg, Harre, Nautrup, , Et huus, 18, FT-1850
Anders Pedersen Lehd, 38, Gift, , Lever af sin jordlod, Lem
Mariane Jensdatter, 41, Gift, , Hans kone, ?
Ane Magdalene Andersen, 12, Ugift, , Deres børn, Resen ved Skive
Maren Kirstine Andersen, 6, Ugift, , Deres børn, Nautrup
Jensine Petrine Andersen, 4, Ugift, Deres børn, Nautrup.

Kirkebog Nautrup sogn 1877-1892. Copulerede. (Kort C 212-5, 3/4)
1877. Enkemand efter 1. Ægteskab Husmand Anders Pedersen Led af Nautrup, 63 Aar. Ungpige Johanne Christensen i Nautrup, 44 Aar. Forlovere: Gaardmand Jens Nielsen og Husmd. Peder Christensen, begge af Nautrup. Viet 29 Juni i Kirken. Anmærkninger: Tillysningen begyndt d. 27 Maj. Med hensyn til Anders Leds Skifte fremlagdes Afkaldsbevis paa Arv fra Søren ? Nautrup (Svigersøn) dat. 29/12 1860 og fra de 2 andre Svigersønner Søren Pedersen og ?. [Anmærkningerne er ikke udfyldt komplet]

Viborg, Harre, Nautrup, Nautrup By og Sogn, , 16. Hus, FT-1880, c2245
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anders Pedersen 65 aar Gift Husfader Dølby Sogn
Johanne Christensen 48 aar Gift Hustru Thorum

Kirklebog Nautrup sogn. Opsl. 188
1900. Død den 6. October, begravet på Nautrup kirkegaard 12 October. Anders Pedersen Lehd. Husmand, Nautrup, Nautrup Sogn, Harre Herred. Født i Vesterlem den 16 September 1813. Søn af Gaarmand Peder Jensen Lehd og Hustru, Anne Espersdatter, Dølbyvad, Resen Sogn. Føste gang gift med Mariane Jensen, død i Nautrup 14 October 1875. 2den Gang gift med Johanne Christensen, Nautrup. 87 Aar. Ligsynsattest af 10/10 1900.