Biografi for: Anne Espersdatter

Kirkebog Brøndum sogn 1772-1812. (Kort HMB C 203-2, 1/3)
Anno 1779. Den 24 Jann. Havde Jesper Bønding af Brøndum med sin Hustru en Datter her i Brøndum Kirke som tilforn i Hjemmedaaben var kaldet Anna. Moderens Syster navnlig Anna Catrina bar barnet. Mands faddere: Jens Bouberg, Chr. Bønding, Anders Gravers, alle af Brøndum. Fruentimmers fader: Kiersten Halborg af Brøndum

Viborg, Hindborg, Brøndum, Brøndum by, , 4, FT-1801, B8985
Lyder Madsen 35 Gift Husbonde Selvejerbonde, gårdbeboer og sognefoged
Lisbeth Andersdatter 30 Gift Hans kone
Mads Lydersen 12 Ugift Deres barn
Mariane Lydersdatter 10 Ugift Deres barn
Anders Lydersen 4 Ugift Deres barn
Ane Marie Lydersdatter 2 Ugift Deres barn
Ane Espersdatter 22 Ugift Tjenestepige
Mads Andersen 32 Ugift Tjenestekarl
Niels Pedersen 21 Ugift Tjenestekarl
Anders Erichsen 67 Gift Husbondens kones fader Har aftægt af gården
Ane Pedersdatter 61 Gift Hans kone

Lyder Madsen er brodersøn til min tip3 oldemor, Barbara Lydersdatter, ane 107, #3932

Kirkebog Brøndum sogn. (Kort c 203-2, 3/3)
Den 17 Octbr. 1802 blev anmeldt faste forlovede. Peder Jensen fra Nørlem og Ane Esper Datter af Rettrup. Forloveres navne: Anders Vendelboe af Rettrup og Jens Led fra Lem

Kirkebog Brøndum sogn. (Kort c 203-2, 3/3)
Den 4 Novbr 1802 blev forlovede Peder Jensen Led af Nørlem og Ane Espersdatter af Rettrup ægteviede i Brøndum Kirke

Folketælling 1845 i Viborg, Hindborg, Resen, Resen, , En gaard Dølbyevad, viser:
Peder Leed, 68, Gift, , Gaardmand, Oddense sogn Viborg amt
Ane Espersdatter, 66, Gift, , Hans kone, Brøndum sogn Viborg amt
Mette Pedersdatter, 34, Ugift, , Hans børn, Lem sogn Viborg amt
Peder Pedersen, 35, Ugift, , Hans børn, Lem sogn Viborg amt
Peder Jensen, 25, Ugift, , Hans karl, Skive

Kirkebog Resen sogn. Online
1856. Død 21 Marts, begravet 1 April. Ane Espersdatter, Aftægtsmand Peder Jensen Lehds kone i Dølbyvad, 77 Aar. Anmærkning: Alderdom.

Sallinglands Herreder, Viborg Amt. Dødsanmeldelser 1856-1866. (Film RA 32.525)
1856. 22 Marts. Ane Espersdatter, 78 Aar gl. Aftægtsmand Peder Jensen Lehds Hustru af Dølbyvad. Efterlader sig myndige Arvinger.