Biografi for: Christen Jensen Lehd

Oddense sogn
1775. 30 Juli blev Jens Sørensen Skræders søn Christen døbt i Oddense Kirke. Jens Eriks' Hustru i Nestild bar Barnet. Test.: Jens Møller, Niels Nielsen ? Peder Poulsens søn Christen, ? Nielsens Hustrue,

1775. d. 24 Sept. Jens Sørensens Søn Christen begr., gl 2 md. 3 uger 2 dage