Biografi for: Christian Jensen Lehd

Kirkebbog Lem-Vejby sogn 1775-1813. (Kort HMB C 217-1, 1/8)
1789. Dom 9. post Fest. Trinit. Jens Skræder af Nørlem hans Søn Christian, Frembaaren af Madame Schæffer. Testes: Søren Konborg, Lars Jepsen, Søren Jensen og Ane Catrine KnudsDatter.
[Madame Schæffer, Søren Konborg og Ane Catrine KnudsDatter kommer fra præstegården i Lem. Søren Jensen er sikkert farbroderen, Søren Jensen Lehd.]

Folketælling 1801 i Viborg, Rødding, Lem, Nørlem Bye viser:
Jens Sørensen, 63, Gift, Mand, Huusmand med Jord, Skræder,
Maren Pedersdatter, 58, Gift, hans Kone, ,
Peder Jensen, 23, Ugift, deres Børn, national Soldat, Skræder,
Christian Jensen, 11, Ugift, deres Børn, ,