Biografi for: Christen Jensen Lehd

Kirkebbog Lem-Vejby sogn 1775-1813. (Kort HMB C 217-1, 1/8)
1784. Dom. 4 p. Fest.Trin. Jens skræders Søn i Nørlem. Christen. Frembaaren af Inger LarsDatter. Test.: Lars Raunsgaard, Jens Eriksen, Mette ? og Maren Konborg.

Kirkebbog Lem-Vejby sogn 1775-1813. Begravelser. (Kort HMB C 217-2, 4/8)
1787. Dom. 3. p. Trinit. Jens Skræders Søn Christen af Nørlem. 3 Aar gl.