Biografi for: Jens Sørensen Lehd

Kirkebog Lyby sogn. (Kort HMB C 208-14, 2/3)
1739. D. 30 Marts. Var til Daaben Søren Nessums Barn af Vester Lybye, kaldet Jens. B. Barnet Inger Christensdatter af Roslef. Faddere: Jesper Mortensen, Peder Jensen, Søren Nessums Søster, Boel Jensd. af Rettrup.

Ved konfirmationen kan man læse " Vel i bog og vel oplyst".

Kirkebog Oddense-Otting sogn 1701-1775. Trolovede og Viede. (Kort HMB C 202-1,3/4)
1768. D. 12 April bliver Jens Sørensen Nissom Skræder fra Lyby Sogn og Mette Christensdatter Grand trolovede i Nestild. Forlovere var Erik i Eiskjær (Ejskær) og Laust Grand i Reesen. Den 8. maj bliver Jens Sørensen Nissom i Lybye Sogn og Mette Christensdatter Grand i Nestild copulerede i Oddense Kirke.

Oddense sogn
1769. d. 5. Febr. Jens Sørensen Skræders Søn Søren døbt i Oddense Kirke. Niels Præstgs Kone i Nestild bar Barnet. Test.: Jens Erik Jensen, Esper Sørensen Møller, Peder Espersen, Jep Møllers Hustrue ?Datter, Alle af Nestild

Oddense sogn
1771 døbt Jens Skræders Datter Anna Catrine i Oddense Kirke. Laurs Grands Hustrue fra Resen bar Barnet. Test.: Jens Erik, Niels ?, Jep Møller, Peder ? Datter.

Oddense sogn.
1773, d. 28. Majus, Inddøbt Jens Sørensens Datter af Nestild Karen, for angiven Svaghed.
D. 13 Juni blev samme Barns Hjemme-Daab confirmeret i Oddense Kirke. ? fra Lybye bar det. Test.: Jens Erik Jeppesen, Jep Møller, Niels Nielsen og Esper Pedersens Hustrue, alle af Nestild.

Oddense sogn
1775. 30 Juli blev Jens Sørensen Skræders søn Christen døbt i Oddense Kirke. Jens Eriks' Hustru i Nestild bar Barnet. Test.: Jens Møller, Niels Nielsen ? Peder Poulsens søn Christen, ? Nielsens Hustrue,
Fødselen koster Mette Christensdatter livet. Hun bliver begravet 17 september

Oddense sogn
1775. 17 Sept. Jens Sørensens Hustru, Mette Christensdatter, gl. 36 aar, - md,- uger, 3 dage.

En uge senere begraves også Christen.
Oddense sogn
1775. d. 24 Sept. Jens Sørensens Søn Christen begr., gl. 2 md. 3 uger 2 dage

Jens Sørensen Lehd sidder tilbage med 3 små børn og må derfor hurtigt finde sig en ny kone.

Kirkebog Lem-Vejby sogn 1775-1813. Forlovelser og Brudevielser.
1776. D. 9. April Huusm Jens Sørensen af Nestild og Maren Pedersdatter Trolovede. Den 9. Juni blev de Copulerede.

Viborg, Rødding, Lem, Nørlem by, , hus, 55, FT-1787
Jens Sørensen, 49, Gift, mand, husmand og skræder,
Maren Pedersdatter, 43, Gift, kone, ,
Mette Jensdatter, 6, Ugift, deres barn, ,
Inger Olufsdatter, 36, Gift, inderste, lever af at spinde,
Mette Madsdatter, 1, Ugift, hendes barn,

Jens Sørensens børn af 1. ægteskab, Søren, Anne og Karen, må være sat i pleje andetsteds.

1794 fæstes "Bakhuset" i Nørlem af „æ Led Skrædder“. Denne Mand, hvis Navn var Jens Sørensen, havde først i adskillige Aar boet i Vejby, hvor han var Fæster af et Hus under herregården Hostrup.
Huset laa ved Ledet ind til Bustrup Mark, og da Jens Sørensen var Skrædder af Profession, kaldte man ham „æ Led Skrædder“. 1780 fraflytter han Huset og fæster Bakhuset i Nørlem, der tilhørte herregården Bustrup.
Her boede han i 14 Aar, til han fæster Nabohuset efter Hans Gertsens Død. Her sad han ikke saa billig; men her havde han ogsaa Jord. Her bor han saa til sin Død 1821; men de sidste halve Snes Aar har han givet Afkald paa Fæstemaalet af Huset.
Ledskrædderens Efterkommere beholdt Navnet Led, der altsaa stammer fra et Led til Bustrup Mark.
Kilde: Nørlems Historie af Lærer Chr. Jensen, Linde. Skive Folkeblads Bogtrykkeri 1918.

Folketælling 1801 i Viborg, Rødding, Lem, Nørlem Bye viser:
Jens Sørensen, 63, Gift, Mand, Huusmand med Jord, Skræder,
Maren Pedersdatter, 58, Gift, hans Kone, ,
Peder Jensen, 23, Ugift, deres Børn, national Soldat, Skræder,
Christian Jensen, 11, Ugift, deres Børn, ,

Kirkebog Lem sogn. Døde Mandkøn (Kort C 217-3, 3/3)
Død 8 April 1821, begravet Palmesøndag d. 15. April Jens Sørensen Lehd. Indsidder og Almisselem på Sognedistriktet.