Biografi for: Peder Jensen Lehd

Kirkebog Oddense-Otting sogn 1772-1814. (Kort HMB C 202-2, 1/3)
1777. d. 19. Maj. Jens Skræders Barn i Næstild, Peder, Niels Laustsens Hustru i Ramsing bar det. Test.: Laust Ø? (Laurs Øster?), Jep Møller, Peder Espersen, Jep Møllers Hustru og Jens Eriks Hustru i Næstild.

1789 Lægdsrulle Skivehus Amt (Bind 2) lægd 35 Lem.
Peder opholder sig som 13 årig i Nørlem Præstegård. Passer fint med anførte Sucept. og faddere ved broderen Christians dåb i 1789.

Folketælling 1801 i Viborg, Rødding, Lem, Nørlem Bye viser:
Jens Sørensen, 63, Gift, Mand, Huusmand med Jord, Skræder,
Maren Pedersdatter, 58, Gift, hans Kone, ,
Peder Jensen, 23, Ugift, deres Børn, national Soldat, Skræder,
Christian Jensen, 11, Ugift, deres Børn, ,

1804 Lægdsrulle Viborg Amt (Bind 56) lægd 25 Lem.
Fader: Jens Sørensen
Gl nr. 74, nyt nr. 52 Peder, født Nørlem, 25 Aar, opholdssted: Hiemme, højde 62½ tomme, vedtegning: 1800 Sdt 1 J R 5 afd. 80
Afsked Sep 1807 Over ?plet ved Lodtræk, Sep. 1806.

Kirkebog Brøndum sogn. (Kort c 203-2, 3/3)
Den 17 Octbr. 1802 blev anmeldt faste forlovede. Peder Jensen fra Nørlem og Ane Esper Datter af Rettrup. Forloveres navne: Anders Vendelboe af Rettrup og Jens Led fra Lem

Kirkebog Brøndum sogn. (Kort c 203-2, 3/3)
Den 4 Novbr 1802 blev forlovede Peder Jensen Led af Nørlem og Ane Espersdatter af Rettrup ægteviede i Brøndum Kirke

Matrikelkort 1816-1860 V. Lem
Matr. No. 11. Peder Jensen Led.

Kirkebog Lem sogn. Afgåede fra sognet. Online
1829. Peder Lehd, 48 Aar, Huusmand, afgaaed fra Vesterlem, afgaaed Skudsmaal af 4. April 1829 at ? i Lund Skive Sogn
Ane Espersdatter, 49 Aar, Peder Lehds Hustrue
Jens Pedersen, 21 Aar, Peder Lehds Søn i Lem med Murer Haandværk, afgaaede fra Lem, afgaaed Skudsmaal af 4. April 1829

Kirkebog Skive sogn, Ankomne til sognet. Online
1829. Peder Jensen Lehd, 53 Aar, og Hustru Ane Espersdatter, 48 Aar, Huusbeboere i Lund, ankommet fra Lem. Kom 4 April 1829.

1830. Fæsteaftale med Krabbesholm
Kilde: Krabbesholms Fæsteprotokol 1733-1845, pag. 157. Film RA 53.825

1830. Det fremgår af herregården Krabbesholms afregningsbog at Peder Led, Dølbyvad, fra Januar kvartal 1930 har afregnet diverse skatter med Krabbesholm.
Kilde: Krabbesholms Afregningsbog 1739-1871, pag. 466. Film RA 53.825

1833. Peder Jensen Lehd får af Hr. J. Dahlsgaard, Krabbesholm, skøde på gården i Dølbyvad, tinglæst 4. Novbr. 1833.
Kilde: Skive Købstad. Skøde- og pantebog (till. for Salling Hrdr.) X 1832-1835 pag. 445 (Film RA 29.547)

Viborg, Hindborg, Resen, Resen Bye, , en Gaard, 28, FT-1834
Peder Jensen, 57, Gift, , Eier af Gaarden,
Ane Espersdatter, 55, Gift, , hans Kone,
Jens Pedersen, 27, Ugift, , deres Børn,
Anders Pedersen, 21, Ugift, , deres Børn,
Niels Pedersen, 17, Ugift, , deres Børn,
Peder Pedersen, 15, Ugift, , deres Børn,
Inger Pedersdatter, 31, Ugift, , deres Datter,
Mette Marie Nielsdatter, 1, Ugift, , hendes Datter,

1834. Peder Jensen Lehd afhænder ved Skjøde tinglæst 2. Sept. 1834 Hovedgaardens No.1 med Hartkorn 4T 2Skp 1Fd 2½Alb og sammes Anparter af benævnte Tiender. I dette Skjøde er Hovedparcellens Eier tilpligtet at opfylde Aftægtscontrakten med Edel Cathrine Pedersdatter, samt at deltage i det bestemte Arbejde til Krabbesholm.
Kilde: Skive Købstad. Skøde- og pantebog (till. for Salling Hrdr.) X 1832-1835 pag. 779 og 784. (Film RA 29.547)

1835. Ved Obligation tinglæst 22. Januar 1835 har Peder Lehd pantsat Gaarden og dens nuhavende Hartkorn 2T 5Skp 1 3/4Alb med sammes Konge- Korn- samt Kirke- Korn- og Quæg Tiende etc. paa 1ste Prioritet for 400rbd S til Laust Pedersen i Jægeriis. Udslettet 10 December 1847.
Kilde: Skive Købstad. Skøde- og pantebog (till. for Salling Hrdr.) XI 1835-1837 pag. 64. (Film RA 29.547)

1836 Ved Obligation tinglæst 9. Mai 1836 givet 2den Prioritet i samme Gaard og Hartkorn med Konge- og Kirke-Korn- og Quægtiende etc. for 100rbd S til Jens Pedersen Eskiær. Udslettet 27 juni 1857.
Kilde: Skive Købstad. Skøde- og pantebog (till. for Salling Hrdr.) XI 1835-1837 pag. 387. (Film RA 29.547)

Viborg, Hindborg, Resen, Resen Bye, , En gaard, 15, FT-1840
Peder Leed, 63, Gift, , Gaardmand,
Anne Espersdatter, 62, Gift, , Hans Kone,
Mette Pedersdatter, 30, Ugift, , Deres barn,
Niels Pedersen, 22, Ugift, , Deres barn,
Peder Pedersen, 20, Ugift, , Deres barn,

1844. Resen By. Matr. 3b. Ejeren: Peder Jensen. Brugeren: Ejeren. Gl Matr. Hrtk. 2-5-"-1 3/4. Ny Matr. Hrtk 1-7-1-1.
Kilde: Sallinglands herreder, Book No. 46. Matrikel Hindborg Hrd 1844. Film RA 29.445 pag. 128

Folketælling 1845 i Viborg, Hindborg, Resen, Resen, , En gaard Dølbyevad, viser:
Peder Leed, 68, Gift, , Gaardmand, Oddense sogn Viborg amt
Ane Espersdatter, 66, Gift, , Hans kone, Brøndum sogn Viborg amt
Mette Pedersdatter, 34, Ugift, , Hans børn, Lem sogn Viborg amt
Peder Pedersen, 25, Ugift, , Hans børn, Lem sogn Viborg amt
Peder Jensen, 25, Ugift, , Hans karl, Skive

I 1846 overtager sønnen Peder Pedersen Leed faderens gård i Dølbyvad og har forældrene boende på aftægt til deres død.
Tinglæst 4 maj 1846.
Kilde: Skive Købstad. Skøde- og pantebog (till. for Salling Hrdr.) XVI 1845-1847 pag. 597 og 704 (Film RA 29.551)

Folketælling 1850 i Viborg, Hindborg, Resen, , En gaard Dølbyevad, viser:
Peder Pedersen, 31, G, Lime sogn, Gaardmand
Marianne Mogensd., 32, G, Dølby sogn, hans Kone
Anne Marie Pedersd., 2, U, Her i sognet, Deres Barn
Jepe Nielsen, 25, U, Brøndum sogn, Tjenestekarl
Peder Jensen, 74, G, Oddense sogn , Mandens Fader, Aftægtsmand
Anne Espensdatter, 72, G, Brøndum sogn, hans Kone

Kirkebog Resen sogn. Online
1857. Død 11 September, begravet 18 September. Peder Jensen Lehd, Aftægtsmand i Dølbyvad, 80½ Aar. Anmærkning: Alderdomssvaghed

Sallinglands Herreder, Viborg Amt. Dødsanmeldelser 1856-1866. (Film RA 32.525)
1857. 12 Septbr. Peder Jensen Led. Aftægtsmand af Dølbyvad. Ifølge Skjøde af 19 Novbr 1845, tinglæst 4 mai 1846 er der intet at skifte efter Afdøde, da dennes Søn forsikrer at han ikke efterlader sig Penge.