Biografi for: Else Andersdatter Hyldgaard

Elses "mand" ,Bendt Hauskov, var først gift eller trolovet med Else Andersdatter fra Nørre Nissum, datter af rytterbonden i Hyldgaard, Anders Jøssen og hans kone Karen Mortensdatter fra Torngaard. Else døde af den "grasserende Hissige Sygdom" og blev begravet d. 24. december 1771.
Da svigerfaderen Anders Jøssen dør den 18. januar 1733 afholdes der skifte (SP under 9. februar samme år). Bendt Hauskovs far, Lars Villadsen Hauskov var en af de to udtagne vurderingsmænd.
Laurs Villesen underskrev også skiftet efter Elses farbror, Jens. Else var da 9 år, så hun må være født kort før faderens død 1733. Hun arvede 105 Rd. 3 M 15 17/18 Sk. Vi kan deraf slutte, at der har været et vist samkvem mellem de to velhavende familier, samt at Bendt fik et godt "gifte".