Biografi for: Niels Sørensen

Ringkoebing, Hjerm, Gimsing, Struerbye, Et Huus, 46, FT-1834, C1301
Kynde Sørensen 61 Enkemand Huusmand lever af sin Jordlod
Anne Kyndesdatter 36 Ugift Hans Datter - hieme hos Faderen
Niels Sørensen 13 Ugift Pleiesøn