Biografi for: Eigil Langballe Iversen

Kirkebog Østerbølle sogn.
1908. Født 10. April. Aalestrup, Østerbølle Sogn, Rinds Herred. Eigil langballe Iversen. Søn af Lokomotivfører i Aalestrup Peter Langballe Iversen og Mary Andrea Bech, 32 Aar. Viede i Århus Domkirke 17 Januar 1900. Døbt af Pastor Volf i Skt Pauls kirken i Århus. Faddere: Slagter A. Bech og Hustru og Pige Agnes Andersen, alle af Århus og Barnets Fader.

Kirkebog Skt. Pauls kirke i Århus.
1935. Ugift Maskinarbejder Ejgil Langballe Iversen, Tietgens Plads 5 Århus. Født 10 April 1908 i Aalestrup Østerbølle Sogn, Søn af Lokomotivfører Peter Iversen og Hustru Mary Andrea Bech (Begge døde) og ugift Husassistent Edith Severa Rasmussen, Fredens Torv 6 Silkeborg. Datter af ugift Pauline Charlotte Svensdatter (Død). Viet 17 Januar i Skt. Pauls kirke af Sølling. Vidner: Skolebetjen Anders Christensen og Hustru, Læsøesgade Skole