Biografi for: Morten Godskesen

Kirkebog Møborg sogn. Opsl. 30
1734. Dom Sexagesima hafde Morten Godskesen og Anna paa Holmgaard Trolovelse. D. 7. April viede.

Kirkebog Møborg sogn. Til Alters [Kommunikanter]. Opsl. 94, 96 og 97
1734. 11 Aug. Morten Kattenhøj - Anna Madsd.
1736. 28 Oct. Morten Cattenhøj - Anna
1738. 20 Apr. Morten Cattenhøj - Anna

Kirkebog Møborg sogn. Opsl.66
1760. D. 10 Sbr Morten Højs Hustru død. Ætat 60 ?

Kirkebog Møborg sogn. Opsl. 37
1761. At der er ingen ting som kan hindre at Enke Husmanden Morten Høj og Anna Cathrine Pedersdatter begge af Møborg Sogn, siden d 17 Septemb bleved forloved og ? ? Copuleris, ? og ?vi underskrevne 2de Forlovere, nemlig Christen Kiærgaard af Flynder Sogn og Anders Berg af Moeborg, og skal vi holde Præsten Peder Bergen ?løs og fri .............og skade, som ...... for bemeldte Forretning. Til bekræftelse med vore Hænder, Nordenberg i Møborg Sogn, d. 17 Septemb 1761.
Christen Pedersen Kiergaard. Anders Mortensen ?

Kirkebog Møborg sogn. Begravede. Opsl.69
1775. D. 10 Xbr. Morten Højs Hustrue. Ætat 50

Kirkebog Gudum sogn. Opsl. 14
1776. D. 19 Septembr. Morten Godskesen fra Kattenhøj i Møeborg og Kiersten Christensdatter fra Sibekiær forlovede. Deres Forlovere vare Godske Ringelhøj og Jens Sibekiær. D. 16 Octobr copulerede.

Kirkebog Møborg sogn. Opsl. 67
1783. Død 19 Martii. Morthen Goskesen Kattenhøj, Gl. 71 aar. Begravet 26 Martii.