Biografi for: Birte Mohrsdatter

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Damgaard, , 96, FT-1801, B9083
Mohr Jensen 68 Gift Hosbonde Bonde og gaardbeboer
Kistine Nikolajsdatter 67 Gift Hans kone
Ane Mohrsdatter 33 Ugift Deres børn
Birte Mohrsdatter 27 Gift Deres børn
Niels Mohrsen 29 Ugift Deres børn Landrytter
Maren Jensdatter 15 Ugift Tienestepige

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borberg Bye, En Gaard, 78, FT-1834, C1299
Jens Christensen 31 Gift Gaardmand
Kirstine Christens Datter 28 Gift Hans Kone
Birte Kristine Jensen 3 Ugift Deres Barn
Chresten Jensen 62 Gift Paa Aftægt
Birte Mohrs Datter 62 Gift Hans Kone

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borberg bye, en Gaard, 103, FT-1840, C3701
Jens Christensen 37 Gift Gaardmand
Kirstine Christensdatter 35 Gift Hans kone
Birthe Kirstine Jensdatter 9 Ugift Deres datter
Christen Jensen 68 Gift Aftægtsfolk i gaarden
Birthe Mohrsdatter 67 Gift Aftægtsfolk i gaarden