Biografi for: Peder Madsen

Kirkebog Borbjerg sogn. Opsl. 48
1725. Dom. Sexagesima. Peder Madsen Damgaard og Edel Jørgensdatter viet

1740. Mads Pedersen dør 1740 og sønnen Peder Madsen overtager Damgaard. Der bliver dog ingen livsarvinger efter Peder Madsen, som efter 3 ægteskaber dør 1793. Peder Madsens sidste hustru, Elisabeth Magdalene Dorschæus, sidder i uskiftet bo indtil sin død 1808, efter testamente oprettet 1774 og fremlagt ved Peder Madsens død 23 juli 1793.
Kilde: Lundenæs og Bøvling amter. Skifteprotokol 1793, pag

1748. 362 Bevilling til uskiftet bo. 1766 fol.140.
Bevilling til uskiftet bo af 28.12.1748 for Peder Madsen og hustru Edel Jørgensdatter i Damgård i Borbjerg sogn.
Kilde: Lundenæs og Bøvling amter Skifteprotokol 1760-1774 B 8 - 1080

Kirkebog Borbjerg sogn, Opsl 96
1764. Dom inter Nativ ? Peder Daggards Hustru Edel gammel 73 Aar.

Kirkebog Borbjerg sogn, Opsl 118
1767. D. 21 Octbr. Peder Damgaard og Karen Christensdatter

1771. 512 Testamente. 1773, fol.124.
Testamente af 7.6.1771 for Peder Madsen og hustru Karen Christensdatter i Damgård i Borbjerg sogn.
Kilde: Lundenæs og Bøvling amter Skifteprotokol 1760-1774 B 8 - 1080

Kirkebog Borbjerg sogn. Døde og begravede. Online
1774 Dom. XVIde p. Trinit. Peder Damgaards Hustru - 61 Aar

Kirkebog Borbjerg sogn. Opsl 119
1774. Den 11 August Peder Madsen Damgaard og Elisabeth Dorschæus viet.

1774. 23 Dec. Testamente af 25 November 1774 for Peder Madsen og Elisabeth Magdalene Dorschæus confirmeret.
Kilde: Lundenæs og Bøvling amter Skifteprotokol 1793, pag 265

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Damgaard, 1. Familie, 78, FT-1787, A4334
Peder Madsen 84 gift Hosbond Bonde og Gaardbeboer
Elisabeth Magdalene, fød Dorschæus 44 gift Madmoder
Ane Nielsdatter 25 ugift Tienestepige

Kirkebog Borbjerg sogn. Døde og begravede. Online
1793. 24 Juli Peder Damgaard, 88½ Aar.

Lundenæs og Bøvling amter Skifteprotokol 1793, pag 265.
1793. 23 juli I anledning af Peder Damgaards dødelige afgang fremlægges Peder Damgaards og Elisabeth Magdalene Dorschæus' testamente, hvoraf bl.a. fremgår at de ingen livsarvinger har.

Peder Madsen Damgaard og Elisabeth Dorschæus testamente
.........
Hænder det sig, at den af os som den andens Død overlever, uden Ægteskab eller livsarvinger ved Døden skulle afgaa, da skal vores efterladte Midler og Formue, som da over den bortskyldige Giæld findes, imellem begge vores Arvinger efter Loven skiftes af den af os der ? at Arvingerne af Boens Midler, de Fattigste og ?trængengende her udi Borberg Sogn med en liden Gave og skikkelig Almisse, som i det mindste maatte være fire Rigsdaler betænkes;
At dette Testamente er begge vores fuldkommen Villie og Vedtægt, hvorefter vore Arvinger paa begge Sider i alle Maader sig skal rette og forholde, bekræfter vi med vores undertegnede Hænder og Paatrykte Signier, ærbødigst omhandlende vores Liden Sogne Præst, Højædle og Velbaarne Hr. Christen V. Hielmcrone og Stads? Christian Plessen sammesteds, at de dette med os til Vitterlighed ville underskrive og forsegle.
Damgaard i Borberg Sogn den 25 November 1774.