Biografi for: Karen Madsen

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Risum, Risumgaard, 99, FT-1870, C0768
Søren Bertelsen 31 Ugift Husfader Gårdmand Sir Sogn, Ringkjøbing Amt
Karen Nielsen 36 Gift Husmoder Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt NB! Karen Madsen
Peter Bertelsen 4 Ugift Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Bertel Bertelsen 3 Ugift Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ingeborg Bertelsen 1 Ugift Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Jensen 66 Gift Aftægtsmand Gimsing Sogn, Ringkjøbing Amt
Ingeborg Laursen 73 Gift Aftægtskone Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Christjan Chrestensen 28 Ugift Tjenestekarl Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mariane Andersen 39 Ugift Tjenestepige Mejrup Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, Nørre Risum, 219, FT-1890, C0765
Søren Bertelsen 51 Gift Husfader Jordbruger Sir Sogn, Ringkjøbing Amt
Karen Madsen 56 Gift Husmoder Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Risum Bertelsen 24 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Bertel Bertelsen 23 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mads Bertelsen 19 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ingeborg Bertelsen 21 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Karen Bertelsen 18 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Jensen 17 Ugift Tjenestetyende Holstebro