Biografi for: Ingeborg Lausdatter

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Risum, En Gaard, 56, FT-1834, C1299
Mads Christensen 36 Gift Gaardmand
Ingeborg Laurs Datter 44 Gift Hans Kone
Karen Madsen 1 Ugift Deres Datter
Laurs Laursen 11 Ugift Pleiesøn
Karen Niels Datter 78 Enke Faaer Aftægt
Jens Eriksen 26 Ugift Tjenestefolk
Maren Christens Datter 34 Ugift Tjenestefolk

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Rissum, en Gaard, 56, FT-1840, C3701
Mads Christensen 43 Gift Gaardmand
Ingeborg Laursdatter 44 Gift Hans kone
Karen Madsdatter 7 Ugift Deres datter
Laurits Lauritsen 14 Ugift Deres pleiesøn
Karen Nielsdatter 83 Enke Opholdes af gaarden
Ane Marie Laugesdatter 23 Ugift Tjenestepige

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Riisum, En Gaard, 73, FT-1845, c1061
Peder Jensen Tingaard 41 Gift Gaardmand Gjimsing, Rk.Amt
Ingeborg Laursdatter 54 Gift Hans Kone Borberg, Rk.Amt
Karen Madsdatter 12 Ugift Deres Datter Borberg
Laurs Laursen 22 Ugift Pleiesøn i Gaarden Borberg
Kirstine Elisabet Jensdatter 22 Ugift Tjenestepige Handberg, Rk.Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Risum, En gaard, 75, FT-1850, C9382
Peder Jensen 48 Gift Gaardmand og Huusfader Gjimsing s.
Ingeborg Lauritsdatter 60 Gift Hans kone Her i sognet
Karen Madsen 17?? Ugift Huusfaderens Steddatter Her i sognet
Peder Risum Lauritsen 16 Ugift Tjenestefolk Her i sognet
Kirsten Pedersdatter 21 Ugift Tjenestefolk Handberg sogn

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Saustrup, En gaard, 77, FT-1855, C9384
Peder Jensen Tinggaard 51 Gift Gaardmand, huusfader Gjimsing s., Rk. amt
Ingeborg Laursdatter 64 Gift Hans kone Her i sognet
Karen Madsen 21 Ugift Deres datter Her i sognet
Jens Laursen 40 Ugift Deres tjenestefolk Meirup s., Rk. amt
Ole Laursen 14 Ugift Deres tjenestefolk Her i sognet
Ane Catrine Laursen 18 Ugift Deres tjenestefolk Her i sognet

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, Nørre Risumgd, 14, FT-1860, C9386
Peder Jensen 67 Gift Gmd., huusfader Gimsing sogn, Ringkj. amt
Ingeborg Laursdatter 70 Gift Hans kone Her i sognet
Karen Madsen 27 Ugift Deres børn Her i sognet
Henrik Christensen 21 Ugift Tjenestefolk Siir?? sogn, Ringkj. amt
Søren Johannessen 17 Ugift Tjenestefolk Her i sognet
Ane Cecilie Pedersen 20 Ugift Tjenestefolk Her i sognet

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Risum, Risumgaard, 99, FT-1870, C0768
Søren Bertelsen 31 Ugift Husfader Gårdmand Sir Sogn, Ringkjøbing Amt
Karen Nielsen 36 Gift Husmoder Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Peter Bertelsen 4 Ugift Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Bertel Bertelsen 3 Ugift Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ingeborg Bertelsen 1 Ugift Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Jensen 66 Gift Aftægtsmand Gimsing Sogn, Ringkjøbing Amt
Ingeborg Laursen 73 Gift Aftægtskone Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Christjan Chrestensen 28 Ugift Tjenestekarl Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mariane Andersen 39 Ugift Tjenestepige Mejrup Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Risom, en Gaard, 243, FT-1880, C0764
Søren Bertelsen 42 Gift Husfader. Gårdejer Siir Sogn, Ringkjøbing Amt
Karen Madsdatter 45 Gift hans Hustru Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Risom Bertelsen 14 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Bertel Bertelsen 12 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ingeborg Bertelsen 11 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mads Bertelsen 9 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Karen Bertelsen 8 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Jensen Tinggård 76 Enkemand Husfaderens Svigerfader Gimsing Sogn, Ringkjøbing Amt
Ole Kristensen 30 Ugift Tjenestefolk Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Johannes Jensen 19 Ugift Tjenestefolk Hodsager Sogn, Ringkjøbing Amt
Thrine Nielsen 20 Ugift Tjenestefolk Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Marie Thomsen 25 Ugift Tjenestefolk Hanbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, Nørre Risum, 219, FT-1890, C0765
Søren Bertelsen 51 Gift Husfader Jordbruger Sir Sogn, Ringkjøbing Amt
Karen Madsen 56 Gift Husmoder Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Risum Bertelsen 24 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Bertel Bertelsen 23 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mads Bertelsen 19 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ingeborg Bertelsen 21 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Karen Bertelsen 18 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Jensen 17 Ugift Tjenestetyende Holstebro