Biografi for: Niels Jensen

1688. Chr. V's matrikel. Øster Han Herred, Lerup Sogen. Film 6411, matrikel 1834, pag. 658.
Mel eller Mølgaards Mølle bruges af Niels Jensen. Proprietarius: Jacob Hus i Wiborig. Nye Matrikul af Jorden: 3 skp., 0 fjk, 2 alb. Af maal. 2 td., 1 skp., 0, fjk., 0 alb.

Født 1633. Boede i Mellemmølle, Lerup sogn fra 1678 til han døde i 1688. I disse ti år lykkedes det ham at holde den forfaldne mølle nogenlunde i stand, men efter hans død forfaldt møllen igen. I skattemandtal 1690 kaldes den "øde" og i 1692 "øde og nedfalden"