Biografi for: Jens Jensen

Kirkebog Handbjerg sogn. Opsl. 10
1827. D. 25. Septemb. Jens. Hjemmedøbt 29. September, publiceret i Kirken den 25 Decemb. 1827. Forældre: Ingeborg Vistidatter i Søndergaard i Handberg Bye. Karlen paa Rydhauge Peder Pedersens fordærvede H. Udlagt til Barnefader Jens Christian Andersen i Gyldenbye i Holsten. Frembaaren af Jordmoderen Maren Jensdatter Borbjerg. Faddere: Jordmoderens Mand Anders Jensen Borbjerg, Husmand Pedefrf Knudsen ? i Handberg. Gaardmand Johannes Vedel og Hustru Johanne ? Pedersdatter i Kokborg.