Biografi for: Ingeborg Vistidatter

Kirkebog Harre sogn. Opsl. 35.
1794. Den 16. Søndag efter Trinit blev Visti Andersen af Bailum hans Barns Daab publiceret i Hierk Kirke og kaldt Ingeborg. Faddere: Jens Jensen, Jens Svenningsen, Christen Jørgensen, ?, Jens Christensd., Marie Andersdatter fra Haasum bar Barnet. d. 31 Aug blev den hjemmedøbt.

Kirkebog Handbjerg sogn. Opsl. 10
1818. Født 1 Sept, døbt 2 Sept. Maren. Tjeneste Pige Ingeborg Vistedsdatter i Handberg Bye. Uægte Barn. Til Barnefader Ungkarl Christen Christensen Tien. i Handberg Bye. Døde uden at komme til Kirke.

Kirkebog Handbjerg sogn. Opsl. 21
1820. Ungkarl Peder Pedersen. Tjenende på HandbergHougaard, 32 Aar. Ugivt Fruentimmer Ingeborg Vistisdatter. Opholdende sig hos sin Plejefader Jens Syndergaard i Handberg Bye. Hun er i sit 25. Aar. Forlovere Jens Jensen og Peder Iversen. Viet den 1. Octobr. i Kirken.

Kirkebog Handbjerg sogn. Opsl. 21
1825. Født den 9 August. Mette Kirstine, hjemmedøbt d. 9 August, publiceret i Kirken d. 25 Septembr 1825. Datter af Peder Pedersen tjenende paa Rydhauge som Gartner og sin fraskilte Hustrue Ingeborg Vistedsdatter hos Jens Jensen Søndergaard i Handberg Bye. Frembaaren af Boelsmand og Fæster Claus Peter Stophers hustrue Anne Marie Anthonisdatter Holdthuus -Fadd.: bemeldte Claus Peter Stopher i Holdthuus, Ungkarl Johannes Vedel af Kokborg, Gaardmand Jens Christian Pedersen og Hustrue Anne Kristine Christensdatter af Overgaard i Handberg Bye. Anmærkning: Nb! 1825 den 18 April separede disse Forældre sig.

Kirkebog Handbjerg sogn. Opsl. 10
1827. D. 25. Septemb. Jens. Hjemmedøbt 29. September, publiceret i Kirken den 25 Decemb. 1827. Forældre: Ingeborg Vistidatter i Søndergaard i Handberg Bye. Karlen paa Rydhauge Peder Pedersens fordærvede H. Udlagt til Barnefader Jens Christian Andersen i Gyldenbye i Holsten. Frembaaren af Jordmoderen Maren Jensdatter Borbjerg. Faddere: Jordmoderens Mand Anders Jensen Borbjerg, Husmand Peder Knudsen af ? i Handberg. Gaardmand Johannes Vedel og Hustru Johanne Marie Pedersdatter i Kokborg

Kirkebog Ejsing sogn. Opsl. 35
1832. Født 4. Januar Mariane Michelsdatter. Døbt i Ejsing Kirke den 15. Jan. 1832. Moderen Ingeborg Vestidatter bor i et Hus ved Skjerbek i Eising sogn. Til Barnefader blev angivet at være Arrestanten Michel Madsen i Holstebroe Arrest. Sidst tjent ovenmeldt Quinde. Frembaaren af Gaardmand Niels Bøghs Tjenstepige Maren Thøgerdatter af Aale i Sahl Sogn. Faddere: Huusmændene Christen Laursen og Jacob Nicolaisen af Skjerbekhuse samt Tjenestpigen Anne Simonsdatter af Hellegaarde.

Ringkoebing, Ginding, Ejsing, Landting Mark, Hus, 7, FT-1834, A3017
Ingeborg Vistisdatter 41 Ugift Almisselem
Mette Kirstine Pedersdatter 9 Ugift Datter
Jens Jensen 7 Ugift Søn
Mariane Mikkelsdatter 3 Ugift Datter

Ringkoebing, Hjerm, Handbjerg, Handbjerg, Hedehus, 32, FT-1845, B1410
Ingeborg Vedstedsdatter 51 Ugift Lever af håndarb. Hjerk
Mette Kirstine Pedersdat. 20 Ugift Hendes datter Handbjerg
Jens Jensen 18 Ugift Hendes søn Handbjerg
Mariane Mikkelsdatter 12 Ugift Hendes datter Handbjerg

Ringkoebing, Hjerm, Handbjerg, Viftruphuus, Et huus, 69, FT-1850, D2376
Ingeborg Vistesdatter 58 Fraskilt Indsidder, ernærer sig af Haandgjerning Bailum, Viborg amt
Mette Kirstine Petersdatter 25 Ugift hendes Datter Her i sognet