Biografi for: Gravers Jespersen

Møller i Mellemmølle. Han var fra Bratbjerg og han kom til møllen i Lerup sogn ved sit giftermål i 1701. Til trods for, at han boede her i 40 år, kan næsten intet oplyses om hans liv og færden. Under en erklæring af 1711 (Krigsstyrmandtal) har han med kluntede bogstaver prentet G.I.S., så sikker i skrivekunsten har han ikke været.

Kirkebog Lerup sogn, ægteviede. Online
1701. Dom. 8. Trin. Gravers Jespersen af Bratbierg og Anne Nielsdatter i Meldmølle.

Krikebog Lerup sogn. Online
1741 Gravers Jespersen af Meld Mølle begravet d. 23 decebr. 69 Aar.