Biografi for: Visti Andersen

Kirkebog Håsum sogn. Opsl. 28
1784. Dom 18. Post Trinit (10. okt.) Visti Andersen og Mette Jensdatter copulerede.

1785. Visti Andersen får skøde på Gården Øster Huus i Volling By. Ny Matr. 2 Skp. Han betaler 206Rbd for ejendommen.
Til finansiering af købet låner Visti 150Rbd af "velagte Mand Jens Mehlesen af Wraa i Balling Sogn".
Læst under Salling herreders Ret Mandagen d. 4. Juli 1785.
Kilde: Skive købstad, Viborg amt Skøde- og pantebog (till. for Salling hrdr.) 1785 - 1797 Film M-29.541 pag. A475

Viborg, Hindborg, Volling, Volling bye, , 16, FT-1787, B6257
Veste Andersen 30 Gift mand bonde og huusmand samt smed
Mette Jensdatter 30 Gift hans kone
Helvig Nielsdatter 50 Enke - inderste og daglejer
Ane Marie Nielsdatter 40 Ugift - inderste og daglejer
Ane Marie 3 - hendes ægte datter

1787. D. 31. Juli giver Visti Andersen på sin kone Mette Jensdatters vegne delvis afkald på arv efter konens fader, Jens Christensen Søndergaard.
Læst under Salling herreders Ret, Mandagen den 24. Decemb. 1787.
Kilde: Skive købstad, Viborg amt Skøde- og pantebog (till. for Salling hrdr.) II. 1785 - 1797 Film M-29.541 pag. 53

1789. Sælger Visti Andersen Øster Huus i Volling By.
Læst under Salling herreders Ret Mandagen den 23 Februar 1789.
Kilde: Skive købstad, Viborg amt Skøde- og pantebog (till. for Salling hrdr.) II. 1785 - 1797 Film M-29.541 pag. 108

1790. 3. maj. Visti Andersen får Skøde af Juchum Swane på Bosted i Bailum Bye. Ny Matr. 4 Skp.
Læst under Salling herreders Ret Mandagen den 3. Mai 1790.
Kilde: Register Film M-29.561 pag. W og Skive købstad, Viborg amt Skøde- og pantebog (till. for Salling hrdr.) II. 1785 - 1797 Film M-29.541 pag. 154

1793. Den 15. Juli Visti Andersen Gaardahls Panteobligation til Jesper Sørensen 180Rd. pag. 366.
Læst under Salling herreders Ret Mandagen den 13. Juli 1793.
Kilde: Register Film M-29.561 pag. W og Skive købstad, Viborg amt Skøde- og pantebog (till. for Salling hrdr.) II. 1785 - 1797 Film M-29.541 pag. 366B

Viborg, Harre, Hjerk, Bajlum Bye, , 10, FT-1801, B8223
Visti Andersen 48 Gift Huusbonde Huusmand med 4 skp Hkr og Smed
Lene Jørgensdatter 48 Gift Hans Kone ???
Jens Vistisen 4 Deres Søn

1813. 28. Jan. Wisti Andersen, Bailum får skøde af Jens Erichsen og Jens Nielsen Tang, Niels Nielsen Ravn m.fl. Fol. 80
Kilde: Personal register til Skæde- og Pantebøgerne Nr. 8. Modtagerne. M-film 29.562

1815. Den 1. Mai Panteobligation til Jep Jensen 100Rd. Pag. 30. Register Film M-29.561 pag. W Skøde? [Film M-29.543 -544-545]

Kirkebog Hjerk sogn. Opsl. 176
1816. Død 17. februar, begravet 25. Feb. Mette Jensd. Visti Smeds hustru af Bailum

1816-17. Skifte efter Mette Jensdatter.
Kilde: Salling Herreder 1810-1819. Book No. 4 Skifteprotokol. Film M-10.184 pag. 45, 434B og 450

Kirkebog Skive sogn. Opsl. 118
1816. Enkemand Visti Andersen, smed i Harre 60 Aar og Pigen Else Marie af Skive 45 Aar. Gift 24 Maj i Kirken.

1816. Kirkebog Harre Sogn. Opsl. 129
Død 27 Sept, begravet 3 Oct. Else Marie. Visti Andersen Smeds Hustru af Harre, 46 Aar.

1816. 16. apr, 21. dec., 1817 7. aug. Skifte efter Mette Jensdatter
Kilde: Salling Herreder, Viborg amt 1810-1819. Book No. 4. Skifteprotokol pag. 434B, 449B, 451B. Film M-10.184.

Dødsanmeldelse
1823. 3. Marts. Aftægtsmand Visti Andersen Smed af Harre Sogn. Intet efterladt sig efter modtagen Anmeldelse.
Kilde: Salling herreder, Viborg amt 1819-1824. Skifteprotokol Book No. 6. Film M-19186

Kirkebog Harre sogn. Opsl. 132
1823. Død 2 Marts, begravet 9 Marts. Visti Andersen. Smed i Harre. 66 år.

1823. Den 16. Juni Skøde til Jens Vistisen 100Rd. Pag. 363. Register Film M-29.561 pag. W

1823. Den 22. Sept. Panteobligation til Niels Nielsen Ravn den Ældre. 40 Rd. Pag. 401. Register Film M-29.561 pag. W