Biografi for: Kristian Johannes Guglielmetti

Kirkebog Allinge-Sandvig
1903. 20. September. Allinge, Søndergade Nr. 138. Kristian Johannes Guglielmetti. Søn af Carl Guglielmetti, Stenhugger og Hustru af Petra Annine Vilhelmine Marie Svendsen, 22 Aar. Allinge. Døbt 13. Dec. 1903 af Sognepræsten i Kirken. Faddere: Barnets egen Moder, Allinge. Pige Alma Jensen, Ruthsker. Stenhgr. Emanuel Andersen. Bagerlærling Jens Peter Grønberg. Katholiker. Viet af en Katholsk Præst i Allinge 15/11 1901.