Biografi for: Christen Thomsen

Christen Thomsen eller Tamesen.
Boede i Telling mtr. nr. 4 1646, 51. Han var hjemme hos forældrene i 1630, men må have boet et andet sted, før han i 1646 kom til gården mtr. nr. 4. Han optræder jævnligt på tinget, bl.a. 3.2.1646, da han får tingsvidne angående de 10 øksne, som "ritmesteren" i "fjendernes tid" forlangte af Lerup sogn, så han må have boet i sognet, medens fjenderne hærgede (Christians IVs ulykkelige "kejserkrig").