Biografi for: Christen Christensen

Kirkebog Handbjerg sogn (opsl 62 hhv. 68)
1795. D. 22 Juli døde Christen Christensen ?, fød i Lindberg 1769 hvor han og døde. D. 30 Juli begravet i hans alders 26 Aar
1795. D. 30 Juli. Liigprædiken over Ung Karl Christen Christensen, 26 Aar.

1953 Christen Christensen i Lindbjerg i Handbjerg sogn. 5.11.1795. III, fol.26B.
A:
1) bror Jens Christensen på stedet
2) bror Jesper Christensen
3) søster Dorthe Kirstine Christensdatter g.m. Christen Lindbjerg
4) søster Kirstine Marie Christensdatter g.m. Niels Jensen i Lille Perregård
5) Johanne Christensdatter, død, var g.m. Jens Hummel i Kvium. 4B: Maren 19, Mads 17, Christen 15, Laurids 14
6) halvbror Peder Christensen i Hale i Sevel sogn
7) halvsøster Maren Christensdatter g.m. David Toftgaard i Sevel
8) halvsøster Ellen Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Vestergaard i Sevel sogn.
Kilde: http://www.brejl.dk/lunde.htm