Biografi for: Margrethe Jensdatter

Der nævnes som beboer af huset i 1700 og 1703. Hun var da enke. Hendes fader var muligvis ovennævnte Jens Pedersen Skrædder 1648,80, som da bliver ane 226. Huset blev nedbrudt efter 1768, og jorden blev tillagt slægtsgården mtr. nr. 5.