Biografi for: NN

Kirkebog Holstebro. (opsl. 87)
1733. d. 14 Feb. hafde Jens Christian Pedersen og ??? trolovelse d. 25. Martii stod deres Bryllup. ? Dom. Lætare [Dom. Lætare = 4 søndag i Fasten = 3 søndag før Påske]

Kirkebog Holstebro. (opsl. 29)
1734, d. 11 Aug blef Jens Christians Hustrue som døde i sin Barsels Seng jordet.
d. 25. Novbr blef Jens Christians mindste Barn s(om) Moderen var død fra i Aug., jordet