Biografi for: Hans Nielsen

Husmand i Telling i et hus, som var knyttet til slægtsgården mtr. nr. 5. Han er første gang nævnt i mtr. 1680 sammen med Jens Pedersen Skrædder, som ellers boede alene i huset 1648 og senere. Det er derfor muligt, at Hans Nielsen var svigersøn af Jens Pedersen Skrædder.