Biografi for: Jens Ovesen Paakjær

Ringkoebing, Vandfuld, Hygum, Paakier, , 3, FT-1801, B9067
Jens Ovesen 43 Ugift Huusbonde Bonde og gaardbeboer
Ove Nielsen 84 Gift Huusbondens forældre
Magrete Pedersdatter 77 Gift Huusbondens forældre
Niels Pedersen 23 Ugift Tienestefolk
Anne Magrete Nielsdatter 25 Ugift Tienestefolk
Magrete Larsdatter 12 Ugift Huusbondens søsterdatter
Mads Jensen Resen 46 Ugift Til huuse Vanfør, og nyder almisse af sognet