Biografi for: Ane Christensen

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjerth Bye Et Hus, , 7, FT-1880, c3205
Jens Chr. Pedersen 64 Gift Husfader TÝmrer her i Sognet
Ane Christensen 45 Gift hans Kone her i Sognet
Mariane Pedersen 15 Ugift Husfaderens Stedbarn her i Sognet
Margrethe Christensen 7 Ugift Husfaderens Stedbarn her i Sognet