Biografi for: Christen Graversen

Møller i Mellemmølle, der også kendes som Melmølle eller Mølgårds mølle i Lerup sogn.
Christen overtog som fæster møllen efter faderens død i 1741 og drev den derefter til han selv døde i 1777. I 1774 købte han møllen af Kokkedals ejer Jelstrup for 520 rdl. For at skaffe en del af købesummen udstedte han pantebrev til Peder Povlsen Skrædder i Nørøkse på 200 rdl.
For at modvirke den hemmelige brændevinsbrænding på landet udstedte regeringen i 1770 privilegium til een mand i hvert "distrikt" (som regel vist et sogn) på retten til at lave brændevin. Ved auktionen, hvor privilegierne forpagtedes bort, forpagtede Christen Gravesen, Lerup sogn for en årlig afgift af 1 rdl. til "Kongens Kasse" - mindre kunne det jo vanskeligt være. Men regeringens egentlige formål med ordninger var jo at skaffe lokale mænd til at holde styr på den private brændevinsbrænding.
Han var gift fem gange og havde 17 børn, som dog ikke alle blev voksne.
Gift 1. gang med Kirsten Madsdatter "af Telling", født ca. 1703, død 1753.
Gift 2. gang 1754 med Maren Christensdatter født ca. 1729 (Forældre: Chr. Larsen i Janum gift m. Dorthe Mortensdatter), død i barsels-seng 1755.
Gift 3. gang 1756 med Maren Mortensdatter født 1734 (Morten Christensen i Lunde, gift med Maren Christensdatter). Død 1763.
Gift 4. gang 1763 med Dorthe Mortensdatter født 1739 (Morten Christensen i Telling gift m. Karen Vognsdatter). Død 1772.
Gift 5. gang 1772 med Maren Nielsdatter født 1750 (Niels Olesen Roed i Telling gift med Johanne Pedersdatter). Hun blev gift 2. gang i 1777 med Niels Jespersen.

Kirkebog Lerup sogn. Online
1712. Onsdagen den 10 Augusti. Gravers møllers og Anne Nielsdatters Barn i Meldmølle kaldet Christen. Dorthe Thomasdatter i Brovst bar det. Fadderne Peder Jespersen i Bratbierg, Jens Møller i Janum Mølle, Søfren Hansen i Telling, Kirsten Jesperdatter i Bratbierg, Anne Mortensdatter i ?

Kirkebog Lerup sogn. Døde. Online.
1777. Jul 13 Christen Gravesen Melmølle gl.60Aar.