Biografi for: Carl Jensen

Carl Jensen Trabjerglund var fra oprettelsen i 1909 medlem af bestyrelsen for Trabjerg Vareindkøbsforening, hvor min morfar Jeppe Jensen Led #1 var forretningsbestyrer.

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Hogager, Skave, et Hus, 175, FT-1880, C0764
Andreas Jensen 45 Gift Husfader. Jordbruger Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Kirstine Christensen 33 Gift hans Hustru Haderup Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Chr. Jensen 13 Ugift deres Søn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Karl Jensen 3 Ugift deres Pleiesøn Vristed Sogn, Viborg Amt

Andreas Jensen er farbror til Karl Jensen. Karl Jensens far er Søren Jensen.

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Skave, Et hus, 7, FT-1890, C0765
Andres Jensen 55 Gift Husfader Jordbruger, husmand Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Kirstine Kristensen 43 Gift Husmoder Haderup Sogn, Ringkjøbing Amt
Karl Jensen 13 Ugift Barn Vridsted Sogn, Viborg amt

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Skave, Nr. 7b, 25, FT-1901, D7736
Andreas Jensen 29 aug 1834 Gift Husfader Husmand Borbjerg
Ane Kjerstine Kristiansen 23 feb 1846 Gift Husmoder Haderup
Karl Jensen 10 okt 1876 Ugift Slægtning Vridsted

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Trabjerg, , Trabjerglund, Matr. nr. 3d. FT 1906
Karl Jensen Trabjerglund, M, 10/10 1876, U, Plejesøn, Husmand, Landbrug
Andreas Jensen, M, 28/8 1834, G, Borbjerg, Slægtning, Formue, Aftægt
Ane Kirstine Kristiansen, K, 23/2 1846, Slægtning, Husholderske
Laura Jensine Bak, K, 29/1 1887, U, Tjenestepige

Andreas Jensen er Karl Jensens Farbror.

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Trabjerg, , Trabjerglund, Matr. nr. 3d. FT 1911
Karl Jensen Trabjerglund, M, 10/10 1876, U, Vridsted, ank 1878 fra Vridsted, Plejesøn, Gaardbruger
Andreas Jensen, M, 28/8 1834, E, Borbjerg, Husfader, Aftægtsnyder, kapitalist
Kirsten E? Jensen, M, 15/9 1992, U, Sevel, ank 1910 fra Ryde, Tjenestekarl
Mette Elsabet Sørensen Hovgaard, K, 1/2 1890, U, Mejrup, ank. 1910 fra Sahl, Tjenestepige

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Trabjerg, Matr. nr. 2 c, 7, FT-1916, D7769
Karl J. Trabjerglund 10 okt 1876 Ugift Husfader Landbrug
Ane Kirstine Kristiansen 23 feb 1846 Enke Husmoder
Olga Amalie Nielsen 12 feb 1898 Ugift Tjenestepige
Martin Jakobus Jakobsen 7 mar 1897 Ugift Tjenestekarl

Carl Trabjerglund voksede op på gården Trabjerglund, Trabjerglundvej 1. I 1922 købte han gården "Nørrelund", Vester Trabjergvej 9. På nabogården arbejdede Rebecca som husbestyrerinde, og derved lærer Carl Rebecca at kende. De bliver gift og får 6 børn.
Rebekka og Carl Trabjerglund købte en naboejendom og lagde den ind under, men den ejendom er nu helt væk.

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Trabjerg, Matr. nr. 2 c, 7, FT-1921
Trabjerglund, Karl J 10/10 1876 Vridsted, Husfader Gaardejer Landbrug
Trabjerglund, Rebekka 1/10 1896 Gørding, Husmoder
Trabjerglund, Ane Kirstine J, 27/4 1923, Borbjerg, Barn
Trabjerglund, Niels J. 13/3 1925, Borbjerg, Barn
Trabjerglund, Grethe J. 23/5 1929, Borbjerg, Barn
Jensen, Ane Kirstine, 23/2 1846, Haderup, Aftægtskone
Kristensen, Agnes Damgaard, 18/4 1913, Ryde, Tjenstepige
Kristensen, Alfred Damgaard, 12/3 1917, Ryde, Tjenestekarl
Jensen, Kirsten, 25/3 1911, Borbjerg, Tjenestekone