Biografi for: Søren Hansen

Forældrene var husmandsfolk i Telling i et hus, som hørte under Ålegard, og da denne gård med underliggende gods i 1699 solgtes til Oxholm, blev det Levetzauerne på Oxholm, som blev Søren Hansens godsejere, efter at han i 1704 havde overtaget sit fødested. Det kan ikke oplyses, hvorfor Søren Hansen og hans hustru har faet lov til at opkalde deres førstefødte, døbt i 1718, efter den første Levetzaus frue på Oxholm .
Maske var det en påskønnelse, fordi en af ægtefællerne har været et særligt påskønnet tyende på hovedgården før giftermålet. Datteren blev døbt Lucie Emerentze Sørensdatter, født 1718.