Biografi for: Peder Melchiorsen

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Sahl By, , 4, FT-1801, b1398
Peder Melchiorsen 40 Gift Huusbond Bonde og gårdbeboer
Karen Andersdatter 34 Gift Hans kone
Melchior Pedersen 8 Ugift Deres barn
Kirsten Pedersdatter 7 Ugift Deres barn
Anders Pedersen 5 Ugift Deres barn
Melchior Pedersen 68 Gift Huusbondes Forældre Aftægt
Karen Jensdatter 66 Gift Huusbondes Forældre Aftægt