Biografi for: Karen Pedersdatter

Gift 2. gang ca. 1772 med gårdmand Niels Christensen i gården mtr. 1688 nr. 7 i Haverslev, som hørte under Kokkedal (Jordebog 1774, fot. 1787).
Han blev efter Karens død 1785 gift 2. gang 1786 med Johanne Pedersdatter. Skiftet efter Karen Pedersdatter (Kokkedal skifter 12.7.1785) var et såkaldt "samfrændeskifte". Hendes børn, der alle var voksne, forlangte ingen arv, og de var enige med deres stedfader om at slutte skiftet uden registrering, således at stedfaderen overtog boet med dets forpligtelser. I skiftet kaldes Karen fejlagtigt Karen Thomasdatter.
Haverslev 1755-1809, Øster Han herred, Hjørring amt, HMB C 93 A-2, kort 1/3, side 6
Fødte:
1759
No 1
Michel Olufsøn og h. Karen Pedersdttr af Haverslev nedkom i barsel seng
med 2de pigebørn d. 27 Xbr døbt Fest. Nav. Anni den første nafn Karen
fremb. af sognedegnens h. Karen Nielsdttr Colding
Den anden frembr. af Jens Laursens h. Karen Nielsdttr af Haverslev bye Johanne død 13de febr.
de øvrige vare følgende Peder og Christen Olesen fra Lørsted vandmølle, Jens Pedersen og
Lars Simonsøn fra Holmsøe, Michel Olesen Sand af Bonderup,
Christen Nielsen, Niels Bentsen, Lars Christensen,
Ane Mathsdttr af Borregrd. og Ane Christen Sands dttr af Haverslev
Konen introd. Fest. Purit. Mariæ