Biografi for: Mikkel Olesen Møller

Død af springel i Haverslev 1771 (Kokkedal skifter 14.9.1771). Hans ugifte broder, Christen Olesen, opholdt sig hos ham og døde ligeledes i 1771. Skiftet vedrørende Mikkels fæstegård i Haverslev efter Mikkels død har jeg modtaget fra Ketty Thidemann Nielsen, Aalborg.